728 x 90

Întrebări și Răspunsuri privind firmele aflate în evidența Biroului de Credite

Întrebări și Răspunsuri privind firmele aflate în evidența Biroului de Credite

Fiecare dintre noi vom avea nevoie, mai devreme sau mai târziu, să accesăm un credit. Indiferent ce tip de planuri am avea, vom fi nevoiți să ne îndreptăm către diverse instituții financiare pentru creditare. Majoritatea creditorilor din țara noastră lucrează cu baza de date din Biroul de Credit. Ce este Biroul de Credit? Biroul de

Fiecare dintre noi vom avea nevoie, mai devreme sau mai târziu, să accesăm un credit. Indiferent ce tip de planuri am avea, vom fi nevoiți să ne îndreptăm către diverse instituții financiare pentru creditare. Majoritatea creditorilor din țara noastră lucrează cu baza de date din Biroul de Credit.

Ce este Biroul de Credit?

Biroul de Credit este, conform statutului, o societate de drept privat care administrează o bază de date organizată în sistem centralizat, care conține date referitoare la activitatea de creditare desfășurată de instituțiile financiar-bancare, autorizate potrivit legii. Unele dintre ele păstrează și date ale unor firme ce furnizează anumite servicii, cum ar fi cele ce distribuie energia electrică, gazele naturale și multe altele. Această Bază de date poate fi consultată de către instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, societățile de asigurări și cele de recuperare creanțe care au încheiat un Contract cu Biroul de Credit.

La noi în țară, principalul birou de credit a fost denumit „Biroul de Credit”. El s-a înființat în anul 2003 și a fost înregistrat la Registrul Comerțului în februarie 2004.

Biroul de Credit s-a lansat ca o societate de acțiuni, ce are ca acționari un număr de 21 bănci și este unul dintre membrii Asociației Europene a Birourilor de Credit.

Care este scopul Biroului de Credit?

Prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit se face în baza interesului legitim al Participanților și al Biroului de Credit în vederea desfășurării unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit. Mai concret, principalul scop al unui birou de credite este de a contribui ca instituțiile furnizoare de servicii să facă o diferență clară între clienții rău platnici și cei care își achită la timp datoriile.

Ce tip de informații sunt prelucrate de către Biroul de Credit?

Biroul de Credit prelucrează informații referitoare la persoanele fizice care solicită sau obțin un credit. Aceste categorii de informații sunt:

  • Date de identificare ale persoanei vizate;
  • Date referitoare la angajator;
  • Date referitoare la produsele de tip credit solicitate sau acordate;
  • Date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor și/sau garant;
  • Date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit (cum sunt cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței);
  • Numărul interogărilor efectuate de Participanți pentru persoana vizată;
  • Date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedură de insolvență;

Cine interoghează baza de date și cine se poate regăsi în lista de ”rău-platnici” ?

Participanții sau acționarii pot interoga baza de date a Biroului de Credit. Ei o fac atunci când li se solicită acordarea unui produs de tip credit sau atunci când monitorizează comportamentul propriilor debitori. Iată și cine se poate regăsi în baza de date a rău platnicilor:

-toți clienții care au accesat un credit și care au întârziat achitarea unei rate cu mai mult de 30 de zile;

-clienții care au oferit declarații neconforme cu realitatea, atunci când au aplicat pentru acordarea unui credit;

-clienții fraudulenți, care au săvârșit orice infracțiune legată de o instituție financiară asociată Biroului de Credit și pentru care au fost emise hotărâri judecătorești în acest sens, definitive și irevocabile.

Dacă te afli în situația în care dorești să derulezi contracte cu parteneri de afaceri care au fost clienții unor instituții financiare prin creditele acordate, foarte probabil dorești să te convingi de credibilitatea financiară a acestora. Poți verifica dacă o companie este rău platnică, prin accesarea unei baze de date specializate în domeniu.

Începând cu anul 2007, Biroul de Credit solicită și informații pozitive instituțiilor financiare în ceea ce privește clienții lor, a acelora care își respectă termenele de plată și datele contractuale, neînregistrând restanțe în achitarea ratelor.

Biroul de Credit poate să modifice datele despre o persoană înregistrată în baza sa de date?

Categoric nu. Conform contractului cu Participanții, numai aceștia au dreptul de a modifica, în situațiile pe care le consideră justificate, datele pe care le-au transmis Biroului de Credit.

Se pot șterge datele înregistrate la Biroul de Credit? Și când?

Toate datele legate de credite vechi sunt păstrate în baza de date a Biroului de Credit pentru o perioadă de patru ani, inclusiv cele referitoare la restanțe achitate. Însă atenție, acest interval de timp începe odată cu achitarea până și a ultimei restanțe. În caz contrar, informațiile vor rămâne în continuare stocate.

Datele înregistrate la Biroul de Credit se pot șterge atunci când:

  • expiră perioada de stocare a datelor. Ștergerea se face în mod automat de către Sistemul Biroului de Credit;
  • datele au fost prelucrate cu nerespectarea prevederilor legale. În acest caz, la cererea întemeiată a persoanei vizate, ștergerea datelor se va face de către Participantul care le-a înregistrat;
  • Biroul de Credit sau Participanții sunt obligați prin lege să șteargă datele înregistrate.

Ce mai trebuie spus este faptul că inclusiv clienții cu istoric bun vor avea datele șterse la patru ani. Legea obligă ca toate datele personale, atât cele negative cât și cele pozitive, să fie șterse după maxim patru ani.

Se poate solicita scoaterea din baza de date a Biroului de Credit?

Da. Începând cu data de 25 mai 2018, odată cu intrare în vigoare a noilor legi GDPR, orice persoană fizică poate face o cerere de scoatere din Biroul de Credite. Însă solicitarea poate fi făcută numai prin existența unui motiv foarte bine întemeiat, pentru a putea fi șters din această bază de date.

MicPortal
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos